เคิร์ฟฟุตเวลเนส เป็นศูนย์นวัตกรรมสุขภาพเท้าในประเทศไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2020 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเท้าที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาเวชศาสตร์โรคเท้าจากประเทศออสเตรเลีย และพยาบาลด้านการดูแลเท้าและบาดแผล การก่อตั้งเคิร์ฟฟุตเวลเนส มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพเท้า เพราะเท้ามีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าอวัยวะอื่น แต่บ่อยครั้งใครหลายคนก็ต่างละเลยการดูแลเท้า ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพเท้าให้แข็งแรงและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข